Naturvernforbundet melder at deres søksmål om dumping av gruveslam i Førdefjorden kommer opp til behandling i Oslo tingrett den 18. september. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

– Det blir en historisk rettssak. Vi kan ikke tillate at en av de siste intakte vestlandsfjordene blir brukt som avfallsplass for gruveindustrien. I september tar vi saken til retten for å sikre rettsvern for Førdefjorden og annen sårbar natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Dette er Nordic Minings planer i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom stevnet staten i november, og i forrige uke kom statens tilsvar. Den 18. september kommer saken opp for Oslo tingrett, hvor det er satt av to uker til behandlingen.

– Vi skal stanse denne miljøødeleggelsen, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Staten har brutt gjeldende lovverk og tillatt et utdatert og veldig forurensende prosjekt. Det er nå bare Norge og Papua Ny-Guinea som tillater ny gruvedumping i sjøen. Alle andre land har sluttet, og det er det en veldig god grunn til, sier Gylver.

Staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å drive åpent dagbrudd i Engebøfjellet, hvor enorme masser skal tas ut for å utvinne mineralene rutil og granat. Klima- og miljødepartementet har sagt ja til deponering av opptil 250 millioner tonn med avgangsmasser i Førdefjorden.

Miljøorganisasjonene saksøker staten etter at de hevder at tillatelsene er basert på en feil forståelse av EU-direktiver og at det finnes et bedre alternativ til sjødeponering. Stevningen bygger på rettslige innsigelser som at tillatelsene ikke oppfyller EØS-rettslige miljøkrav og at miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn forutsatt.

Organisasjonene mener at staten har oversett at vanndirektivet stiller strengere krav enn reglene i forurensningsloven, og at alternativ til sjødeponering som underjordsdrift med tilbakefylling av avfallet i gruvegangene er mulig. De hevder også at staten har vurdert miljøkonsekvensene for optimistisk.