Storfe kan utgjøre en fare for deg, men om du følger kuvettreglene skal det gå bra.