Oppfordring til alle som er vitne til kriminelle handlinger mot måker.