Svenske skoger tømmes for ulv på grunn av kamp om revirene og skabb i ulvebestanden. I Sörmland har ulverevirene blitt […]