Markeringer utenfor Stortinget når politikerne blant annet debatterer hogst i yngletiden.