Lagmannsretten sender spørsmålene til EFTA-domstolen.