«Urovekkende at mange vannkraftverk mangler trygge løsninger»