Å unngå nye hyttefelt i sårbare områder er et anbefalt tiltak for å skåne reinen.