Riksrevisjonen kritiserer Norges klimainnsats i ny rapport. Naturvernforbundet mener regjeringen mangler kriseforståelse.

Tirsdag kom Riksrevisjonen sin rapport om Norges oppfølging av egne klimamål. Manglende kontroll, svak samordning og dårlig oppfølging er dommen. Naturvernforbundet er ikke overrasket over kritikken og mener svakhetene vitner om en manglende kriseforståelse.

– Menneskeheten står foran tidenes største, mest omveltende og livstruende krise. Likevel mangler regjeringen kontroll og fører en politikk som undergraver egne klimamål, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Kritikk av Klimautvalget 2050

Naturvernforbundet mener Klimautvalget 2050 sin utredning om hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, tydelig viser at regjeringen ikke følger opp i tilstrekkelig grad.

– Klimautvalget 2050 slår fast at klimatiltak vi gjør i dag, må være fornuftige også i et 2050-perspektiv. Vi må nå bruke de knappe ressursene riktig for å oppnå de endringene som er nødvendig for at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, slik klimaloven sier.

Truls Golowsen er leder i Naturvernforbundet.

Oljesektoren i fokus

Ett eksempel her er oljesektoren.

– Vi kan ikke fortsette å binde opp verdifull arbeidskraft og energi til å gjøre oljesektoren «grønnere». Det holder ikke i et langsiktig perspektiv. Klimautvalget 2050 er tydelige på at Norge må slutte å lete etter mer olje og legge en plan for sluttfasen. Likevel fortsetter regjeringen å dele ut stadig nye letelisenser som om klimakrisen ikke finnes, sier Gulowsen.

Menneskerettighetsbrudd

Naturvernforbundet mener både denne og tidligere regjeringer har sluppet altfor lett unna den manglende oppfølgingen av Norges klimamål. Nylig slo også den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg fast at manglende klimahandling er et brudd med menneskerettighetene.

– Dommen fra det historiske klimasøksmålet i Strasbourg viser at klima ikke er en artig hobby vi kan drive med på siden, det må ligge til grunn for alle beslutninger. Vi forventer at regjeringen nå følger opp anbefalingene fra rapporten og sikrer at Norge både kutter klimautslippene på hjemmebane og samtidig ivaretar naturmålene, i tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050, konkluderer Gulowsen.