Skoleunger deltok tidligere i bygging av redeplasser.