Prognosene at det er en risiko for økning i de kommende årene.