«Departementene har for lite eierskap til omstillingen».