Dagens vernevedtak omfatter 45 km² nytt verneareal, og 34 km² er produktiv skog.