Hvordan kan urfolk og lokalsamfunn få en større rolle?