Fokuserer på Kongens oppfordring om utålmodighet innen klima og miljø.