Norge og Chile står til sammen for om lag 75 prosent av verdens produksjon av oppdrettslaks.