Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk. Naturvernforbundet mener […]