Energidepartementet åpner for søknader om letetillatelser for CO2-lagring i Nordsjøen.

Energidepartementet har utlyst tre områder i Nordsjøen hvor selskaper kan søke om letetillatelser for CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel. Dette initiativet kommer som svar på den økende interessen fra selskaper som ønsker å tilby storskala CO2-lagring som en tjeneste knyttet til CO2-utslipp i Europa.

– Den betydelige interessen fra selskaper som ønsker å se på muligheten for å tilby utslippere i Europa lønnsom, storskala CO2-lagring som tjeneste er svært gledelig. Regjeringen vil legge til rette for at CO2-lagring kan bli en ny havnæring for landet ved at store mengder CO2 som ellers ville bli sluppet ut i Europa lagres trygt og sikkert, sier energiminister Terje Aasland.

Viktig for klimamålene

Storskala CO2-lagring er avgjørende for å nå verdens klimamål. Regjeringen ser på dette som en viktig satsing som kan skape nye arbeidsplasser i Norge. Tildeling av areal for CO2-lagring er en forutsetning for å kunne gjennomføre storskala karbonfangst og -lagring.

Departementet har mottatt flere henvendelser fra kommersielle aktører som ønsker å få tildelt konkrete områder for lagring av CO2. Dette er bakgrunnen for at områdene nå blir lyst ut.

Søknadsprosess og frist

Utlysning og eventuell tildeling av areal for en lagringstillatelse skjer etter individuell søknad. Aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften kan søke når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag. Søknadsfristen er satt til 29. august 2024 klokken 12:00, melder Miljødirektoratet.

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag, kan søke Energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov.