Ønsker å diskutere blant annet rovdyr med statsråden.