Mener redusert avrenning fra landbruket på på plass.