– Forbud mot bunntråling og strengere krav til maks- og minstemål på høstbare arter er eksempler på tiltak som bør iverksettes.