Håper å tvinge myndighetene til å slutte med med forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder.