Den 15 år gamle striden mot gruvedrift i Førdefjorden skal avgjøres i Oslo tingrett, som startet behandlingen mandag 18. september.

Det er Naturvernforbundet og Natur & ungdom som starter den banebrytende rettssak som kan avgjøre fremtiden til Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt den norske staten for tillatelsen de har gitt til Nordic Mining, som etter tillatelsen kan dumpe opp til 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

Langvarig strid om fjordens fremtid

– Vi har klaget på vedtak, demonstrert og lenket oss fast. Nå gjenstår bare denne muligheten for å redde Førdefjorden, og vi har god tro på seier, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Dette er en av Norges mest langvarige miljøstrider, med planer om gruveavfallsdeponering i Førdefjorden som går tilbake til 1990-tallet. Havforskningsinstituttet, statens egen faginstans, har hele tiden advart mot prosjektet. De har uttalt at det «ikke er bærekraftig bruk av fjorden».

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom. Foto: Natur og Ungdom

Livet i fjorden i fare

– Hvis dette ikke blir stanset, vil alt liv i deponiområdet bli utryddet, og gruveavfallet kan spre seg til store deler av fjorden og ramme fisk og andre organismer. Førdefjorden har forsynt folk med mat i tusenvis av år. Vi kan ikke skalte og valte med livsgrunnlaget vårt, sier Gylver.

Tar opp viktige punkter

Under rettssaken vil det bli argumentert for at de statlige tillatelsene er ugyldige fordi de bygger på en feilaktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav. Det vil også bli hevdet at det finnes bedre driftsformer uten sjødeponi, og at miljøkonsekvensene er mer alvorlige enn antatt.

– Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det bli slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.