Kan få betydning for behandlingen i lagmannsretten.