Naturvernere har stor tro på å vinne slaget om dumping av gruveslam i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og ungdom sier […]