Klima- og miljødepartementet har tatt en avgjørelse.