Nå. har Naturvernforbundet fått svar på spørsmålene.