Klima- og miljødepartementet har informert statsforvalterne om reglene som gjelder for medlemmene i de åtte rovviltnemndene i landet.