En feil ovesettelse kan styrke saken for miljøvernere som vi stoppe utslipp av gruveslam i Førdefjorden. Foto: Naturvernforbundet.