Statsråden vil ikke spekulere i konkret spørsmål om kongeørn i Stortinget.