Organisasjonene har reagert sterkt på ulvefellingene.