Tiden har kommet til at konsekvensutrening av mineralutvinning har blitt aktuelt.

Ifølge Olje- og energidepartementet skal det i slutten av januar være et digitalt innspillsmøte for konsekvensutredning og forslag til åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet.

Ifølge departementet skal åpenhet og medvirkning stå sentralt i prosesser som gjelder konsekvensutredning. Det skal bidra til kvalitetssikring av faggrunnlaget, og dette skal være et supplement til den pågående høringen om «Høring – Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område».

Departementet oppfordres høringsinstansene til å samordne sine innspill der det er naturlig. Møtet vil ledes av statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik.