Staten anker Oslo tingretts dom og kjennelse i saken der Greenpeace og Natur og Ungdom vant fram i retten.