– Håper vi kan være i gang med konkrete samtaler i løpet av få uker.