Fem aktører er kvalifiserte til å delta i den kommende auksjonen om havvind.