Island gjenopptar kommersiell hvalfangst etter midlertidig stans.

Island har besluttet å gjenoppta kommersiell hvalfangst etter en midlertidig to måneders stans. Regjeringen har imidlertid kunngjort at det vil være skjerpet overvåking og strengere regler knyttet til denne aktiviteten.

Island er blant de få landene, sammen med Norge og Japan, som fortsatt driver med kommersiell hvalfangst.

Den 20. juni ble all kommersiell hvalfangst midlertidig stanset etter en rapport bestilt av regjeringen. Rapporten konkluderte med at fangstmetodene som ble brukt, var i strid med landets lover om dyrevelferd, melder NTB.

En video som ble offentliggjort, viste smertene til en hval som ble jaget i hele fem timer, noe som bidro til å øke presset for å avslutte praksisen.

Dyrevernorganisasjonen Humane Society International har reagert sterkt på at Islands fiskeriminister, Svandis Svavarsdottir, nå har tatt beslutningen om å gjenåpne for kommersiell hvalfangst. Organisasjonen har uttrykt sin bekymring og kritikk over denne beslutningen.

Ruud Tombrock, lederen for Humane Society International i Europa, sier følgende:

– Det er uforklarlig at Svavarsdottir ignorerer de klare vitenskapelige bevisene som hun selv bestilte. Disse bevisene demonstrerer den brutale og grusomme praksisen ved kommersiell hvalfangst, sier hun ifølge NTB.

Hvalur er det eneste gjenværende hvalfangstselskapet på Island, og deres lisens for fangst av finnhval vil utløpe i 2023. Kvoten for hvalfangst på Island er i 2023 satt til 209 finnhval og 217 vågehval.