Kvoten for hvalfangst på Island er i 2023 satt til 209 finnhval og 217 vågehval.