Statens naturoppsyn blir pålagt å gjennomføre Miljødirektoratets vedtak.