mulighet til å påvirke hvordan fremtidens friluftslivsområder blir kartlagt og verdsatt.