Dette kan være avgjørende for å sikre fremtidige laksebestander.