Målet er å beskytte en genetisk viktig ulv i området.