Statens naturoppsyn tok på seg oppdraget å drepe jervene.