Organisasjonen NOAH står på og gir seg ikke på harde møkka i kampen for at den ulovlig innførte og holdte servalen Niño skal beholde livet.