Vil gå gjennom dommen og vurdere hvordan Norge skal forholde seg.