Klima- og miljødepartementet: Norge har nå endelig fått en nasjonalpark som dekker et stort skogområde i lavlandet i Sør-Norge. Vern […]