– NOAH ser at Miljødirektoratet mener avliving er «eneste forsvarlige utvei». Det kan vi ikke se at det er grunnlag for å si.

Det sier NOAH i en uttalelse, og mener servalen heller bør rehabiliteres.

NOAH tilbyr seg å hjelpe Miljødirektoratet å finne en løsning for den ulovlig importerte servalen Niño. Avliving bør ikke være norske myndigheters svar på ethvert problem hvor dyr er involvert, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

NOAH sendte onsdag en henvendelse til Miljødirektoratet med oppfordring om at servalen Niño ikke må avlives. Samtidig har NOAH tilbudt seg å kontakte sanctuaries og rehabiliteringssentre som nettopp tar seg av ulovlige kattedyr fra privat eie.

Direktoratet vil avlive

– NOAH ser at Miljødirektoratet mener avliving er «eneste forsvarlige utvei». Det kan vi ikke se at det er grunnlag for å si. Det finnes flere steder i andre land som spesialiserer seg på ivaretakelse og rehabilitering av eksotiske dyr som kommer fra ulovlig privat hold. Avliving er slett ikke forsvarlig – det blir å straffe offeret; dyret. Dyr har egenverdi, og fortjener en sjanse til et godt liv, uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH opplever stort engasjement for servalen, og svært mange reagerer på at avliving nevnes som «løsning» på situasjonen.

– Å holde eksotiske dyr som kjæledyr bør være forbudt både av hensyn til dyrevelferd og vern av arter. De som ulovlig har satt dyr i en slik situasjon bør få straff. Men det er absurd å straffe dyret ved å ta livet av det. Myndighetene kan ikke fortsette å håndtere slike saker på bekostning av dyrene, sier Martinsen.

Bør rehalilitere

NOAH har merket seg at Miljødirektoratet uttaler at «retur til opprinnelseslandet i Afrika heller ikke er aktuelt, fordi den mest sannsynlig ikke vil overleve». En slik uttalelse tar ikke høyde for at det foregår rehabilitering av ville dyr i en rekke land.

– NOAH registrerer at Miljødirektoratet ikke vil returnere dyret til naturen, fordi den ikke vil overleve. Men direktoratet tar ikke høyde for at en eventuell reintroduksjon selvsagt må gjøres med rehabilitering, og at det også finnes mottak for slike dyr som har kunnskap om deres behov. NOAH har nå tilbudt seg å hjelpe Miljødirektoratet å finne en god løsning for servalen, uttaler Martinsen.