Nordic Mining er et norsk gruveselskap som har planer om å drive gruvedrift i Førdefjorden i Vestlandet.

Selskapet ønsker å utvinne mineralene Engebøritt og rutil, som brukes i produksjonen av blant annet elektronikk og keramiske produkter.

Naturvernforbundets leder (bildet) kunne torsdag melde at saken mot Nordic Mining kommer opp i Oslo tingrett 18. september.

Gruvedriften vil skje ved hjelp av sjødeponering, der avfallsmassene fra utvinningen dumpes i havet. Dette har skapt kontroverser, da det kan føre til skader på marine økosystemer og påvirke vannkvaliteten i fjorden.

Havforskningsinstituttet har uttalt at sjødeponering kan drepe alt liv i deponiområdet, og at partikler fra avfallet kan spre seg og skade livet i andre deler av fjorden. Førdefjorden er kjent for å ha et av Vestlandets beste gytefelt for torsk, og fire lakseførende elver som kan bli påvirket av gruvedriften.

Nordic Mining har søkt om og mottatt tillatelse fra staten for å drive gruvedrift i Førdefjorden, men det er nå saksøkt av miljøorganisasjoner som hevder at tillatelsene er basert på en feil forståelse av EU-direktiver og at det finnes bedre alternativer til sjødeponering.

Selskapet hevder at de har gjort omfattende undersøkelser og vurderinger av miljøkonsekvensene av gruvedriften, og at de vil følge strenge krav og regler for å redusere negative påvirkninger. De argumenterer også for at utvinningen av mineralene er viktig for å dekke etterspørselen etter produkter som er avgjørende for moderne teknologi og industri.

Gruvedriften i Førdefjorden er en kontroversiell sak som vil bli avgjort i retten. Det er viktig å vurdere både økonomiske og miljømessige konsekvenser før en avgjørelse tas.