Vil bli forurensning i fjorden under strenge regler.