Ungdomsorganisasjonen til Naturvernforbundet, Natur & Ungdom, oppfordrer til boikott av oppdrettslaks.

Organisasjonen ber regjeringa iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringa.

– Inntil kravet er innfridd boikotter vi oppdrettslaks, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Organisasjonen krever at regjeringa må pålegge alle selskaper å ha 50 prosent av lakseproduksjon i lukkede anlegg innen 2025.

I begrunnelsen for den midlertidige boikotten opplyser organisasjonen at villaksen havnet på rødlista for første gang i 2021, og at de mener oppdrett står for de største truslene mot villaksen.

– Store mengder lakselus sprer seg ut av oppdrettsanleggene og gir sår og sykdom på vill laksefisk. Sammen med genetisk innkryssing av rømt oppdrettslaks gjør det at færre vill laksefisk overlever og kommer tilbake til elvene for å gyte.

Natur & Ungdom mener flere titalls millioner laks dør i merdene på grunn av dårlig fiskehelse hvert år. I 2021 var det hele 54 millioner som døde og dermed ikke ble utnyttet som mat.

Det hevdes at fôrrester og ekskrementer bidrar til overgjødsling av havbunnen under anleggene, og kan være svært negativt for det viktige kystfisket etter blant annet torsk og sei.

Organisasjonen opplyser at rømt oppdrettslaks og lus fra oppdrettsanlegg blitt identifisert som villaksens største trussel. I to tiår har vi visst at lukkede merder ville løst problemene. Og i to tiår har næringen fått fortsette som før, og motarbeidet ethvert tiltak som monner.

De mener en boikott skaper mye oppmerksomhet rundt problemene og at det vil tvinge frem handling fra politikerne og næringa. Lukkede anlegg må innebære null lus, null rømming og null utslipp av forurensing fra anleggene. Dagens miljøpåvirkning er for stor, og de mener det ikke er mulig med miljøvennlig vekst i lakseproduksjonen uten at denne overgangen til lukkede anlegg settes i gang.