Vil antall stillinger i Miljødirektoratet gå ned i en tid det trenges flere ansatte?