Det koster for mye å føre miljøsaker i Norge, sammenlignet med andre land.