Vil stoppe åpningsprosessen for utvinning av mineraler på havbunnen.