På denne tiden av året, kommer den gigantiske brugda til norske farvann, og havforskerne trenger din hjelp til å spore den.

Med våren kommer også den planktonspisende kjempehaien brugde til overflaten i norske farvann.

– Først dukker haifinnen opp i området Hitra–Frøya, før man kan se den lenger nord. Det er vanlig å kunne se brugda fra helt sør i Nordland og hele veien opp langs Finnmarkskysten. De første observasjonene er allerede registrert i vår folkeforskningsportal Dugnad for havet, forteller haiforsker Claudia Junge.

Ingen haitelefon i sommer

I fjor hadde Havforskningsinstituttet stor suksess med prosjektet Sharks on the Move. Forskerne lyktes med å merke hele 11 brugder i løpet av juni.

En stor grunn til at forskerne lyktes med å merke så mange haier i 2023, var lanseringen av en egen haitelefon. Den bidro til at forskerne kunne rykke ut raskt, når publikum varslet om at de så brugde.

– Det var en kjempesuksess, og vi merket så mange haier at vi til slutt gikk fri for merker. Vi merker kanskje noen brugder i år også, men det er ikke samme store innsats som i fjor. Det betyr at vi ikke har haitelefonen åpen i sommer, forklarer Junge.

Hun vil imidlertid gjerne fortsatt vite om det, dersom folk observerer brugde langs norskekysten. Hun oppfordrer folk til å benytte seg av HIs folkeforskningsportal, Dugnad for Havet.

– Vi vil fortsatt svært gjerne ha inn observasjoner av brugde, så jeg håper alle som ser en haifinne stikke opp av vannet, knipser et bilde og laster det opp til oss. Eller registrerer hvor og når de så den, melder Havforskningsinstituttet.

Se opp for merker

Og det er ikke den eneste oppfordringen haiforskeren har å komme med. Merkene som ble festet på brugdene for ett år siden, løsner i disse dager fra ryggfinnen.

– I år er vi i en ny fase av prosjektet, hvor vi får inn masse data fra haiene som ble merket i fjor. Informasjonen fra merkene som har fulgt haien gjennom det siste året, er på en måte det som er selve gevinsten, forklarer Junge.

Men hvor haiene har vært, og hvor merkene dukker opp, er ikke godt å vite før de faktisk har løsnet.

– Det enkleste hadde jo vært om alle 11 brugder vi merket i fjor tok turen tilbake til Nord-Norge, slik at vi får en enklest mulig jobb med å hente opp merkene. Men vi vet av erfaring at det ikke alltid er så enkelt, sier Junge.

Har svømt lenger enn langt

Nå ser forskeren frem til å analysere alle data som er forventet inn i løpet av sommeren. Selv om de vet litt allerede, er det en gang slik med forskning at ting gjerne tar litt tid før man kan avsløre ny kunnskap.

– Vi vet allerede at flere av disse haiene har svømt lenger enn langt, men det får vi komme tilbake til litt senere. Vi får inn mye data fremover, som vi gleder oss til å dykke dypt ned i, sier Junge.